Netwerkvormingssubsidie COST

De Europese subsidie COST (Cooperation in Science and Technology) is bedoeld om Europese wetenschappelijke samenwerking en afstemming te bevorderen. Door hun kennis en Europese netwerk uit te breiden, hebben zowel onderzoeksinstellingen als bedrijven direct voordeel van het COST-programma.  Met deze subsidie wil de EU het Europese wetenschappelijke onderzoek versneld ontwikkelen. Door een betere coördinatie en samenwerking wordt de versnippering van het Europese wetenschappelijke onderzoek tegengegaan en dubbel werk voorkomen. 


Technologiebedrijven maken gebruik van COST om de toepassing van hun technologie op andere wetenschappelijke terreinen te bevorderen. De COST-netwerken vormen daarnaast een belangrijk instrument om toegang te krijgen tot Europese beleidsmakers. Hierdoor kan de toekomstige Europese onderzoeks- en beleidsagenda strategisch beïnvloed worden.


COST is om meerdere redenen interessant voor onderzoeksinstellingen en bedrijven.

Om in aanmerking te komen, moeten bedrijven en organisaties uit minimaal vijf verschillende Europese landen aan een nieuw netwerk deelnemen. 


De subsidie vergoedt kosten die samenhangen met de afstemming, samenwerking en verspreiding van de wetenschappelijke kennis. 

Een netwerk kan maximaal vier jaar worden gefinancierd tegen een gemiddeld subsidiebedrag van 130.000 euro per jaar.


Wilt u meer weten over COST?

Bent u onderzoeker bij een innovatief bedrijf of onderzoeksinstelling? Neem dan contact op met Gouden Kubus. Gouden Kubus kan voor u de complete COST aanvraagprocedure beheren, de projectstrategie samen met u ontwikkelen, het consortium coördineren en samen met u de COST aanvraag schrijven.

Dan kunt u gebruikmaken van een van de aanvraagrondes, die de European Science Foundation jaarlijks in maart en september organiseert. Alle wetenschappelijke domeinen komen voor deze subsidie in aanmerking.