CRO regeling

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) levert R&D-actieve organisaties een aantrekkelijke korting op de af te dragen loonbelasting op. Hierbij gaat het wel over (klinisch) onderzoek aan de eigen ontwikkelingen, die CROs niet hebben.


WBSO CRO SUBSIDIE

Clinical Research Organisations en commerciële organisaties die (deels) vergelijkbare werkzaamheden uitvoeren (verder: CROs) kunnen voortaan ook in aanmerking komen voor financiële WBSO ondersteuning van de overheid. Speciaal voor deze CROs doelgroep heeft de overheid een uitzonderingspositie gecreëerd, waardoor ook CROs veel van de uren die besteed worden aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en devices te gelde kunnen maken via de WBSO. Het zou dan ook zonde zijn als u hier geen optimaal gebruik van zou maken! 

Gouden Kubus kent alle uitzonderingsregels en weet exact hoe de WBSO-projecten voor deze specifieke doelgroep moeten worden opgesteld. Wij helpen u graag om deze mogelijkheid effectief en structureel te benutten.


PROFESSIONELE AANPAK

Wanneer komen activiteiten van CRO’s wel of niet in aanmerking voor de WBSO? Gouden Kubus inventariseert graag in een persoonlijk gesprek vrijblijvend uw subsidiemogelijkheden. Indien deze positief blijken, verzorgen wij graag uw aanvraag. 


Onze diensten bestaan uit:

a. het beoordelen van de mogelijkheid van elk individueel project om voor de WBSO in aanmerking te komen;

b. het schrijven van de inhoudelijke aanvraag op basis van aanwezige informatie (bijv. protocollen) aangevuld met specifieke informatie op basis van gerichte vragen;

c. het tijdig indienen van een complete en kansrijke aanvraag;

d. het (in samenspraak) beantwoorden van vragen van de verstrekker (AgentschapNL);

e. het voorlichten over de ins & outs met betrekking tot het toepassen van de WBSO binnen uw organisatie;

f. ondersteuning bij controle door AgentschapNL. Deze professionele aanpak zorgt ervoor dat u met minimale inspanning het maximale uit de WBSO haalt.


SAMENWERKEN MET GOUDEN KUBUS?

Uw WBSO verzorgen wij graag met het hierboven geschetste full-service model. Indien u al gebruik maakt van de WBSO kunt u Gouden Kubus tevens inschakelen om te onderzoeken of u alle mogelijkheden wel optimaal benut.