European Research Council

De European Research Council (ERC) is een belangrijk agentschap voor subsidiefinanciering voor uitstekende wetenschap in de EU en valt onder de Horizon 2020 paraplu.  De belangrijkste financieringsregelingen voor ERC zijn: 


  • The ERC Starting Grant die is gericht op ondersteuning van toponderzoekers met 2 tot en met 7 jaar ervaring na hun PhD. Voor projecten tot 2 miljoen euro. 
  • De toekenning van de ERC Consolidator is ontworpen ter ondersteuning van toponderzoekers met 7 tot en met 12 jaar wetenschappelijke ervaring na hun PhD. Voor projecten tot maximaal €2,75 miljoen. 
  • De ERC Advanced Grant is bedoeld voor uitstekende gevestigde onderzoekers die leiders in hun onderzoeksgebied zijn. Voor projecten tot € 3,5 miljoen. 
  • De ERC Synergie Grant is bedoeld om met een kleine groep van belangrijke onderzoekers gezamenlijk onderzoeksproblemen aan te pakken. Projecten tot 15 miljoen euro worden hiermee gefinancierd. In 2014 zijn er geen synergie subsidie calls. 
  • De ERC Proof of Concept Grant is bedoeld voor ERC gesubsidieerden om de kloof te overbrugging tussen onderzoek en de vroegste fase van het naar de markt brengen van de innovatie. Projecten tot € 150.000 worden gefinancierd.


Verspreid over het jaar kan er op deze call worden ingeschreven. Mocht de ERC opzet u aanspreken, neem dan contact met ons op.


Gouden Kubus heeft een goede track-record bij het aantrekken van de subsidies. Binnen deze toepassingen analyseert Gouden Kubus de kansen op succes van de aanvrager. Na goedkeuring ontwikkelen wij samen met u het kaderprogramma voor onderzoek en ondersteunen wij u met het schrijfproces.