Europese Innovatie Subsidies

Voor de periode 2014-2020 investeert Europa maar liefst 960 miljard euro ‘in de toekomst’. Een flink deel daarvan wordt beschikbaar gesteld in de vorm van subsidies. Want Europa ziet graag dat ook ú aan deze toekomst een bijdrage levert!