Fast Track to Innovation (FTI)

Waarom Fast Track to Innovation?


Fast Track to Innovatie (FTI) is de enige maatregel in Horizon 2020 die voorziet in financiering van marktgerichte, business gedreven projecten, en voor voorstellen op elk vlak van technologie of toepassing open staat.

Deze thematische openheid – gecombineerd met de mogelijkheid voor alle soorten innovatieve actoren om samen te werken en innovatie te leveren aan de markt en/of in de samenleving – zou een goede basis voor trans-disciplinaire en sectoroverschrijdende samenwerking moeten opleveren. 

In tegenstelling tot het MKB-Instrument of het programma Eurostars, is FTI niet beperkt tot kleine en middelgrote ondernemingen, maar is sterke zakelijke betrokkenheid vereist. Het doel is om tijd te verminderen van idee tot markt, en deelname van eerste aanvragers aan de financiering van EU-onderzoek te stimuleren en om investeringen van de particuliere sector in onderzoek en innovatie te verhogen.

Wie kan deelnemen in FTI?

Voorstellen voor financiering moeten worden ingediend door consortia bestaande uit tussen drie en vijf juridische entiteiten die zijn gevestigd in ten minste drie verschillende EU-lidstaten of landen geassocieerd met Horizon 2020. De gefinancierde activiteiten moeten ‚business-gedreven zijn' omdat ze bedoeld zijn om veelbelovende innovatieve ideeën de laatste duw naar de markt te geven. Daarom, zal een aanzienlijke industriële bijdrage verplicht zijn om voor een snelle marktpenetratie te zorgen ('snel' betekenis binnen een periode van drie jaar na het begin van het FTI-actie). Deze industrie betrokkenheid vereist:

ofwel ten minste 60% van de begroting moet aan de industrie deelnemers in het consortium worden toegewezen;

of de aanwezigheid van een minimum aantal van twee actoren uit de sector in een consortium van drie tot vier partners, 

of drie actoren uit de sector in een consortium van vijf partners.

FTI beslissingstraject.

Fast Track to Innovatie (FTI) zal worden uitgevoerd in 2015 en 2016 met een totale begroting van €200 miljoen (€100 miljoen per jaar) in de Horizon 2020 prioriteit "Social Challenges/Maatschappelijke uitdagingen" en de specifieke doelstelling "Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEITs) / Leiderschap van in staat stellen en industriële technologieën", zonder verdere onderwerp beperkingen. De pilot zal worden uitgevoerd in één gemeenschappelijke en voortdurend open oproep, wat betekent dat er voorstellen op elk gewenst moment kunnen worden ingediend. Voorstellen zullen worden geëvalueerd en gerangschikt en na drie beslissingsdata elk jaar volgen besluiten tot financiering.

Voorstellen moeten voortbouwen op een businessplan, en de focus ligt vooral op het bereiken van hoge impact (invloed) (overeenkomend met een score van minimaal 4 uit 5 tijdens de beoordeling). 

Wat betreft de voorstellen voor andere Horizon 2020 innovatieve acties, zullen "excellence" en "uitvoering" ook worden beoordeeld, maar alleen als de minimumdrempel voor het criterium "impact" wordt bereikt. Andere factoren die een rol spelen tijdens het evaluatieproces zullen zijn; de omvang van de toebedeelde begroting aan de industriële deelnemers (incl MKB’s) binnen het consortium, het aantal actoren industriële deelnemers en de gender-balance van het personeel die vertegenwoordigt het consortium in het voorstel.

De tijd-tot-subsidiebeslissing periode zal voor deelnemers hoogstens zes maanden bedragen. Wat andere innovatieve acties betreft zijn EU financiering niveaus vastgesteld op 70% van de in aanmerking komende kosten1. De indicatieve EU-bijdrage per actie zit naar verwachting tussen de €1 miljoen en €2 miljoen; en in naar behoren gemotiveerde gevallen, kan een EU-bijdrage van maximaal €3 miljoen worden overwogen.

Wanneer start de Fast Track to Innovatie (FTI) subsidie?

De Fast-Track to innovation regeling zal openstaan voor aanvragen vanaf 6 januari 2015. Voorstellen kunnen op elk gewenst moment vanaf die datum worden ingediend, en zij zullen worden gerangschikt per drie deadline datums in 2015: 29 april, 1 september en 1 december. De drie deadline data voor 2016 zullen op een later tijdstip openbaar worden gemaakt. 

Projectgrootte: €1M - €2M (tot €3M in overweging) betrekking hebbende op tot 70% van de subsidiabele kosten.
Applicants: consortia bestaande uit tussen drie en vijf juridische entiteiten gevestigd in ten minste drie verschillende EU-lidstaten of landen geassocieerd met Horizon 2020.
Deadline: Indiening na 6 januari 2015; en voor één van de volgende indiening-deadlines: 29 april, 1 september, 1 december.