Innovatiebox

Innovatiebox

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten vallen in deze box. 
Voor winsten en verliezen uit immateriƫle activa waarvoor u een octrooi of een buitenlands patent hebt gekregen, of waarvoor u een S&O-verklaring hebt gekregen, geldt op verzoek een effectieve heffing van 5%.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Gouden Kubus adviseur.