Investeerdersnetwerk

Veel innovatieve ondernemingen hebben een financieringsbehoefte die de beschikbare fiscale regelingen en subsidies overstijgt. Een terugkerend probleem bij (MKB) ondernemingen is de terughoudendheid van de Nederlandse bankensector om financieringen te verstrekken. Gouden Kubus biedt hiervoor de oplossing door te bemiddelen bij het verkrijgen van bancaire- of overheidskredieten. Voor aanvullende mogelijkheden in de vorm van participaties, hebben wij een netwerk van participatiemaatschappijen, private investors, bankrelaties en business angels, waar we een beroep op kunnen doen.


Gouden Kubus stelt uw plannen op en behartigt uw belangen bij het verkrijgen van de financiering en zijn wij in staat een kansrijke match te maken tussen vraag en aanbod. Ook combinaties met borgstelling door overheidsorganen zijn hier denkbaar. Zo kunt u blijven focussen op waar u goed in bent.