Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit

Ondernemers uit Drenthe, Friesland en Groningen kunnen gebruik maken van de NIOF 2013. Deze regeling heeft als doel om het voor ondernemers aantrekkelijker te maken om te investeren in innovatie.  De NIOF kan gebruikt worden voor een bijdrage in de advieskosten voor een externe adviseur. Deze externe adviseurs kunnen ingezet worden voor de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of technisch nieuwe werkwijze. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling en bouw van een prototype, inclusief de bijbehorende materiaalkosten, maar ook het opstellen van een strategisch marketingplan of markt- en haalbaarheidsonderzoeken.


De belangrijkste criteria om voor de NIOF in aanmerking te komen zijn:

• MKB-bedrijf.

• Gevestigd in Drenthe, Friesland of Groningen.

• Geen activiteiten in de agrarische of mijnbouw sector en detailhandel.


De activiteiten die door de NIOF ondersteund worden, zijn:


• Kosten voor een extern deskundige voor:

1. Ontwikkelingsprojecten gericht op het ontwikkelen van een nieuw product, dienst, werkwijze,  systeem of wezenlijk onderdeel daarvan en/of ontwikkeling en bouw prototype.

2. Opstellen strategisch marketingplan.

3. Uitvoeren marktverkenning.

4. Het doen van een haalbaarheidsonderzoek.


• Activiteiten gericht op verhoging inzetbaarheid werknemers:

1. Het laten uitvoeren van een employabilityscan door een externe deskundige.

2. Het laten opstellen van een  ontwikkelingsplan gericht op het verhogen van het kwalificatieniveau, verbeteren van competenties van medewerkers of het stimuleren van mobiliteit van medewerkers.


• Activiteiten gericht op voor de eerste keer deelnemen aan een bepaalde buitenlandse beurs.


De subsidiepercentages variëren van 35% tot 50% van de gemaakte kosten, afhankelijk van de activiteit. De kosten mogen maximaal €100.000,- bedragen, maar voor een aantal onderdelen bedraagt deze slechts €25.000,- .


Wilt u meer weten of heeft u andere vragen over subsidies en financiering van innovatie? Neem dan contact op met ons.