Innovatie Subsidie

De overheid stimuleert innovatie door bedrijven. Bijvoorbeeld via een belastingvoordeel, innovatiekrediet of subsidie.