OTP regeling

De overheid wil de kennisoverdracht tussen technische wetenschappers en eindgebruikers van hun onderzoeksresultaten realiseren. Deze eindgebruikers kunnen o.a. bedrijven, ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen zijn. Een gebruikerscomité met vertegenwoordigers van minimaal drie verschillende eindgebruikers die uitdrukking geven van hun belangstelling voor de onderzoeksresultaten van het project moet worden opgenomen in de projectaanvraag.

Het open karakter van het programma biedt een continu gelegenheid voor onderzoekers aan Nederlandse universiteiten om toegepaste projecten voor te stellen. Voorgestelde projecten worden beoordeeld op zowel wetenschappelijke kwaliteit en het gebruik. Uit de 93 ingediende aanvragen in 2013, werden 30 projecten gefinancierd voor een totaal van €18.000.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor subsidies t/m €749.999 (of €999.999 in het geval van projecten met grote investeringen). Een bedrag boven €500.000 moet voor 25% worden meegefinancierd door de eindgebruikers. De subsidie dekt de kosten van buitenlandse reizen, tijdelijk personeel, het materiaal en investeringen.
Neem met ons contact op voor meer informatie.