Regionale Innovatie Subsidies

Uit de partnerschapsovereenkomst (PO) die recent tussen Nederland en de Europese Unie is gesloten komt voort dat Nederland €  869 miljoen euro krijgt voor regionale ontwikkeling uit de structuurfondsen voor de periode 2014-2020. 


Voor versterking van de regionale economie is € 507 miljoen beschikbaar. Dit wordt in vier programma’s uitgewerkt (per landsdeel met een rol voor door de provincies en de grote steden) In de overeenkomst is de budgettaire verdeling over deze programma’s vastgelegd 

OP Noord: € 103,5 miljoen, 

OP Oost: € 100,3 miljoen, 

OP Zuid: € 113,6 miljoen, 

OP West: € 189,8 miljoen.


De meest middelen zullen worden ingezet voor stimulering van onderzoek, innovatie en valorisatie, een kleiner deel ter ondersteuning van een overgang naar een koolstofarme economie . Tenslotte wordt in de grote steden ook een deel ingezet (ter aanvulling op het ESF) voor duurzame en kwalitatieve werkgelegenheid.


Voor Europese territoriale samenwerking krijgt Nederland € 389 miljoen om in te brengen in de diverse INTERREG-programma’s voor grensregio’s  en andere Europese samenwerkingsgebieden. Het gaat in totaal om zeven programma’s.