WBSO

Technologische vernieuwing is van groot belang. De concurrent zit niet stil. Als u uw process innoveert, technisch nieuwe programmatuur of producten ontwikkelt dan kan de WBSO u helpen.

Wet Bevordering Speur-en Ontwikkelingswerk

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk, vergelijkbaar met Research and Development, compenseert. Eén van de afwegingen die u maakt wanneer u van plan bent om S&O te gaan verrichten, is de zwaarte van de kostendruk op uw project. De WBSO helpt u deze druk te verlichten en zo een snellere ROI te verkrijgen.

Via de WBSO kunt u een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten. Het fiscale voordeel is een vermindering van de af te dragen loonheffing over de loonkosten van deze medewerkers. 


Voor wie is de WBSO subsidie?


WBSO subsidie is bedoeld voor alle Nederlandse ondernemingen die afdrachtplichtig zijn voor de loonbelasting, maar ook voor zelfstandig ondernemers die afdrachtplichtig zijn voor de inkomstenbelasting en technisch iets nieuws ontwikkelen. U komt dus al snel in aanmerking voor de WBSO regeling, ongeacht de grootte van uw organisatie!


Welke werkzaamheden komen in aanmerking?


Er zijn vier soorten projecten waarvoor een aanvraag ingediend kan worden. Dit zijn:

 • Ontwikkeling van een technisch nieuw fysiek product, productieproces of technisch nieuwe programmatuur
 • Technisch wetenschappelijk onderzoek
 • Analyse van de technische haalbaarheid van een eigen ontwikkeling
 • Procesgericht technisch onderzoek

Aan welke voorwaarden moet uw project voldoen?


U kunt WBSO aanvragen wanneer:

 • U zelf  het speur- en  ontwikkelingswerk organiseert en uitvoert;
 • De technologische ontwikkeling nieuw is voor uw organisatie;
 • Er technische knelpunten bij de ontwikkeling aanwezig zijn;
 • De werkzaamheden nog plaats moeten vinden.  


Voordelen WBSO in 2015


Een WBSO beschikking geeft recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting/ premie volksverzekeringen. Deze vermindering bedraagt in 2015:

 • 35% van de aan projecten toerekenbare loonsom tot € 250.000 (1e schijf)
 • 14% vanaf de 2e schijf (> € 250.000)
 • Voor technostarters (< 5 jaar ondernemen en < 3 jaar WBSO subsidie) geldt een percentage van maar liefst 50% van de S&O-loonsom
 • Forfaitair uurloon bedraagt € 29
 • Voor zelfstandigen geldt een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek bedraagt in 2014 € 12.310 en € 18.467 voor een technostarter. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een zelfstandige ten minste 500 uur te besteden aan Subsidiabele werkzaamheden. Voor 2015 is deze nog niet bekend gemaakt
 • Het budget voor de WBSO 2015 bedraagt € 794 miljoen
 • Plafond per onderneming bedraagt € 14 miljoen


WBSO ICT voor de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur


Gouden Kubus is specialist op het gebied van WBSO ICT subsidieaanvragen. Vandaar dat ICT subsidieaanvragen nader toegelicht worden. Om te bepalen of een programmatuurontwikkeling als S&O kan worden aangemerkt, is het belangrijk dat de ontwikkeling technisch nieuw is voor uw organisatie. Het moet gaan om het daadwerkelijk realiseren van (prototypes van) technisch nieuwe programmatuur. De technische nieuwheid heeft betrekking op de activiteiten die u uitvoert. Er moet sprake zijn van voor uw onderneming nieuwe technologie, het verder ontwikkelen van bestaande technologie of het ontwikkelen van een technische oplossing voor een specifiek informatietechnologisch probleem. In de context van technisch nieuwe programmatuur binnen de WBSO gaat het altijd om een probleem op het gebied van informatietechnologie.


Indien u een WBSO verklaring ontvangt, bent u als werkgever verplicht om een sluitende S&O-administratie (vormvrij) bij te houden en na afloop van het subsidiejaar de werkelijke S&O-uren te melden. Voor het gebruik van een S&O administratie tool kunt u advies inwinnen bij Gouden Kubus.


Meer weten over de WBSO subsidie? Neem dan contact op met Gouden Kubus. Wij helpen u graag om van uw WBSO aanvraag een succes te maken.