Werkwijze

Gouden Kubus verzorgt op no-cure-no-pay basis subsidietrajecten. Dankzij ruim 16 jaar ervaring is onze werkwijze even efficiënt als doelmatig. Gouden Kubus verzorgt uw volledige aanvraag inclusief de inhoudelijke, technische en wetenschappelijke hoofdstukken zodat uw innovatie perfect aansluit bij de doelstelling van de subsidieverstrekker.


Wij houden van een open en eerlijk:


  • U betaalt geen intakekosten, voorschotten of andere vergoedingen. 
  • U betaalt ons op het moment dat de aangevraagde subsidie is uitbetaald of het voordeel is behaald.
  • Mocht uw project onverhoopt niet doorgaan, dan zullen wij geen kosten in rekening brengen voor onze werkzaamheden.
  • Mocht uw WBSO traject minder uren verbruiken dan ingeschat, dan zullen wij over die niet genoten subsidiabele uren geen kosten in rekening brengen.
  • U zit bij ons niet vast aan een langdurig contract met verborgen kosten of verplichtingen,  want onze klanten blijven bij ons omdat wij ons werk uitmuntend doen.


Gedurende een subsidietraject nemen wij u de volgende werkzaamheden uit handen:


•  Uitvoeren subsidiequickscan en rapportage

•  Opstellen subsidieaanvraag

•  Beroep en bezwaarprocedure

•  Indienen tussentijdse voorschotten

•  Indienen einddeclaratie

•  Contactpersoon met de subsidieverstrekker


Onze aanpak:


Inventarisatie van subsidiekansen

Op basis van uw ideeën, planning en projectplannen kunnen wij een goed beeld vormen van de reële subsidiekansen. Hierop ontvangt u een overzicht van uw reële subsidiekansen.


Aanvragen en afwikkeling

Op basis van de haalbare subsidie-mogelijkheden verzorgen wij de daadwerkelijke subsidieaanvraag.  Wij schuiven het  werk niet naar u toe maar nemen ongeveer 80% van de werkzaamheden voor u uit handen.  


Begeleiding en nazorg

Wij fungeren als spil tussen uw bedrijf en de subsidieverstrekker. Vragen over de aanvraag komen bij ons terecht en zullen ook zoveel mogelijk zelfstandig worden afgewikkeld. Een eventuele nacontrole door de subsidieverstrekker wordt ook door ons begeleid.